Nieuwe microkredietlening

José P. en zijn vrouw Cícera (niet op de foto) ontvangen deze maand een microkredietlening van 1.000 Reais, ongeveer €195. Ze kopen daar zakken maïskolfbladeren voor waarmee verkoopartikelen zoals tassen, dozen, manden en lampen kunnen worden geproduceerd. De aflossing zal binnen een jaar plaatsvinden, zodat de lening renteloos blijft. Als een lening langer duurt dan een jaar, wordt bij de laatste aflossing eenmalig 5% rente betaald. 
Goed werk van Adailto, de Braziliaanse coördinator van de stichting; de laatste 9 jaar verleende de stichting in totaal 57 leningen.

No comments yet

Plaats een reactie!