Over ons

Wie zijn wij 

Coördinator Nederland
Madelein Taen

Adailto (l) en Eliene

Coördina Brazilië
Project Studietoelage: Eliene
Project Microkredietfonds: Adailto
Project Muziek: Eliene en Adailto
Bijzondere projecten: afhankelijk van thema
Muziekdocenten: Edilânia en Felipe

Bestuur
Voorzitter: Madelein Taen
Secretaris: Teeja Bongaards
Penningmeester: Maarten Pompe

Geschiedenis

In 1991 is Madelein Taen acht maanden in Juazeiro do Norte, een pelgrimsplaats in Noordoost Brazilië. Ze is vrijwilliger in een coöperatie en woont in een arme buitenwijk bij een alleenstaande moeder en haar twee kinderen. De coöperatie bestaat uit een dertigtal jongeren die een kleine bron van inkomsten hebben met handgemaakte artikelen van natuurlijke materialen uit eigen regio – riet, maïskolfbladeren, stoffen, boomschors en dergelijke.

Het contact met deze mensen, hun leefomstandigheden en hun levensvisie is voor Madelein het begin van de stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd.
In het eerste jaar werft Madelein geld voor een studietoelage voor kinderen en jongeren, zodat ze naar een particuliere school kunnen.
Madelein schrijft het boek ‘Brazilië geeft me mijn kinderen’ (2001, 99 pagina’s).
De opbrengst, 2.000 gulden, is het startkapitaal van het tweede project:
Project Microkredietfonds .
Dankzij particuliere donaties start in 2006 Project Muziek .

Doel 

Financiële ondersteuning en begeleiding van jongeren en jongvolwassen in Juazeiro do Norte, een stad in Noordoost Brazilië. Alle projecten zijn mogelijk donaties van particulieren, donaties van instellingen en de opbrengst van individuele kleinschalige acties.

Uitgangspunten en werkwijze

Het recht van kansarme mensen om hun capaciteiten te ontwikkelen en daarmee een menswaardig bestaan ​​op te bouwen.
De stichting ondersteunt de volgende projecten:

– project Studietoelage
– project Microkredietfonds
– project
Muziek
– Bijzondere projecten

Alle projecten zijn mogelijk gemaakt dankzij de donaties in Nederland. 
Madelein Taen heeft regelmatig contact met de lokale coördinatoren in Brazilië over het verloop van de projecten en de beleidsvoering.

Project Studietoelage
Coördinator Eliene overlegt met het bestuur over de toezegging van een toelage. Eenmaal per maand heeft Eliene contact met de studenten. Bij inlevering van de originele bonnen ontvang een student de studietoelage.

Project Microkredietfonds
Coördinator Adailto beheer het microkredietfonds:
– contact met het bestuur over toezegging of afwijzing
akkoord van een contract en ondertekening
– overdracht van de lening, ontvangst van de aflossing.
Adailto stuurt jaarlijks een financieel overzicht met toelichting naar het bestuur.

Project Muziek
– Project Encantar. Coördinatoren Eliene en Adailto overleg met de twee muziekdocenten Edilânia en Filipe. Zij geven blokfluit-, zang-, gitaar-, synthesizer-les en muziektheorie aan meer dan 20 jongeren in Bairro Horto, een arme buitenwijk van Juazeiro do Norte.
– Poço de Jaco. Zuster Betka geeft piano-, viool-, zangles en muziektheorie aan (ex) leerlingen van de basisschool Poço de Jacó in een arme buitenwijk van Juazeiro do Norte.

Ieder anderhalf jaar gaat een vertegenwoordiging van de stichting op eigen kosten een paar weken naar Juazeiro do Norte voor overleg met de coördinatoren en bezoek aan de projecten. Het is altijd een warm weerzien. Corona is ook hier de boosdoener; sinds ons laatste bezoek in april 2019 wachten we op ons volgende bezoek, vol verlangen!

Financiën

De projecten Studietoelage, Muziek en Bijzondere projecten zijn giften.
Het project Microkredietfonds bestaat uit leningen.
Het bestuur werkt kosteloos. De lokale coördinatoren van de projecten ontvangen ieder een tegemoetkoming van € 45 per maand.

Een uitwerking van de balans en een gedetailleerde toelichting is opvraagbaar.

Klik hier voor een specificatie van de balans van 2015
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2016.
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2017.
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2018.
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2019. 
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2020.
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2021.

Overzicht donaties: zie menu> donaties.