Over ons

Wie zijn wij 

Coördinator Nederland
Madelein Taen

Adailto (l) en Eliene

Coördinatoren Brazilië
Eliene en  Adailto

Bestuur
Voorzitter: Madelein Taen
Secretaris: Teeja Bongaards
Penningmeester: Maarten Pompe
Extern adviseur: Robert Taen

Geschiedenis

In 1991 is Madelein Taen acht maanden in Juazeiro do Norte, een pelgrimsplaats in Noordoost Brazilië. Ze is vrijwilliger in een coöperatie en woont in een arme buitenwijk bij een alleenstaande moeder en haar twee kinderen. De coöperatie bestaat uit een dertigtal jongeren die een kleine bron van inkomsten hebben met handgemaakte artikelen van natuurlijke materialen uit eigen regio – riet, maïskolfbladeren, stoffen, boomschors en dergelijke.

Het contact met deze mensen, hun leefomstandigheden en hun levensvisie is voor Madelein het begin van de stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd.
In het eerste jaar werft Madelein geld voor een studietoelage voor kinderen en jongeren, zodat ze naar een particuliere school kunnen.
Madelein schrijft het boek ‘Brazilië geeft me mijn kinderen’ (2001, 99 pagina’s).
De opbrengst, 2.000 gulden, is het startkapitaal van het tweede project:
Project Microkredietfonds .
Dankzij particuliere donaties start in 2006 Project Muziek .

doel 

DFinanciële ondersteuning en begeleiding van jongeren en jongvolwassenen in Juazeiro do Norte. Alle zijn projecten mogelijk door donaties van particulieren, donaties van instellingen en de opbrengst van individuele kleine acties.

Uitgangspunten en werkwijze

Het recht van kansarme mensen om hun capaciteiten te ontwikkelen en daarmee een menswaardig bestaan ​​op te bouwen.
De stichting ondersteunt de volgende projecten:
– project Microkredietfonds

– project Studietoelage
– project
Muziek
– Bijzondere projecten

Madelein Taen heeft regelmatig contact met de twee lokale coördinatoren in Brazilië over het verloop van de projecten en de beleidsvoering.

Project Microkredietfonds
Coördinator Adailto beheert het microkredietfonds:
– neem contact op met het bestuur over toezegging van toezegging
akkoord van een contract en ondertekening
– overdracht van de lening, ontvangst van de aflossing.
Voeg elk kwartaal een financieel overzicht toe met toelichting naar het bestuur.

Project Studietoelage
Coördinator Eliene regelt de toezeggingen van een toelage en heeft eens per maand contact met de studenten. Bij inlevering van de originele bonnen ontvangt een student de studietoelage.

Project Muziek
Twee onderdelen:
– Project Encantar
– Project Poço de Jacó.
  


Ieder gedeeld jaar gaat een vertegenwoordiging van de stichting op eigen kosten een paar weken naar Juazeiro do Norte voor overleg met de coördinatoren en een bezoek aan de projecten. Het is altijd een warm weerzien. 

Financiën

Het project Microkredietfonds bestaat uit leningen aan de gebruikers.
De projecten Studietoelage, Muziek en Bijzondere projecten worden bevestigd door giften.
Het bestuur werkt kosteloos. De lokale coördinatoren hebben een ontvangen tegemoetkoming ontvangen.
Een uitwerking van de balans en een beschrijvende toelichting is opvraagbaar.

Klik hier voor een specificatie van de balans van 2015.
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2016.
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2017.
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2018.
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2019. 
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2020.
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2021.

Overzicht Schenkingen: zie menu > Schenkingen.