Over ons

Wie zijn wij 

Adailto (l) en Eliene

Coördinator Nederland
Madelein Taen

Coördinatoren Brazilië
Eliene en Adailto

Bestuur
Voorzitter: Madelein Taen
Secretaris: Teeja Bongaards
Penningmeester: Maarten Pompe
Extern adviseur: Robert Taen

Geschiedenis

In 1991 is Madelein Taen acht maanden in Juazeiro do Norte, een pelgrimsplaats in Noordoost Brazilië. Ze is vrijwilliger in een coöperatie en woont in een arme buitenwijk bij een alleenstaande moeder en haar twee kinderen. De coöperatie bestaat uit een dertigtal jongeren die een kleine bron van inkomsten hebben met handgemaakte artikelen van natuurlijke materialen uit eigen regio – riet, maïskolfbladeren, stoffen, boomschors en dergelijke.

Het contact met deze mensen, hun leefomstandigheden en hun levensvisie is voor Madelein de aanleiding om in 1994 de stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd op te richten. In het eerste jaar werft Madelein geld voor een studietoelage voor kinderen en jongeren, zodat ze naar een particuliere school kunnen. Madelein schrijft het boek ‘Brazilië geeft me mijn kinderen’ (2001, 99 pagina’s). De opbrengst, 2.000 gulden, is het startkapitaal van het tweede project: Project Microkredietfonds. Dankzij particuliere donaties start in 2006 Project Muziek.

Uitgangspunt en doel

Het uitgangspunt van de stichting is dat kansarme mensen het recht hebben om hun capaciteiten te ontwikkelen en daarmee een menswaardig bestaan ​​op te bouwen.

Het doel is financiële ondersteuning en begeleiding van jongeren en jongvolwassenen in Juazeiro do Norte. Alle projecten zijn mogelijk door donaties van particulieren, donaties van instellingen en de opbrengst van individuele kleine acties.

Werkwijze

De stichting ondersteunt de volgende projecten:
– project Microkredietfonds

– project Studietoelage
– project
Muziek
– Bijzondere projecten

Project Microkredietfonds
Coördinator Adailto beheert het microkredietfonds:
– neemt contact op met het bestuur over toezegging van leningen 
– zorgt voor akkoord van een contract en voor de ondertekening
– regelt de overdracht van de lening en de ontvangst van de aflossingen
– stuurt elk kwartaal een financieel overzicht met toelichting naar het bestuur.

Project Studietoelage
Coördinator Eliene regelt de toezeggingen van een studietoelage en heeft eens per maand contact met de studenten. Bij inlevering van de originele bonnen ontvangt een student de studietoelage.

Project Muziek
Beide coördinatoren zorgen voor de aanstelling van twee muziekdocenten en zorgen ervoor dat 15 leerlingen zich kunnen aanmelden om muzieklessen te volgen. Twee onderdelen:
– Project Encantar: muzieklessen aan kinderen in een arme buitenwijk
– Project muzieklessen op basisschool Poço de Jacó.

Coördinatie vanuit Nederland
Madelein Taen heeft regelmatig contact met de twee lokale coördinatoren in Brazilië over het verloop van de projecten en de beleidsvoering. Ieder anderhalf jaar gaat bovendien een vertegenwoordiging van de stichting op eigen kosten een paar weken naar Juazeiro do Norte voor overleg met de coördinatoren en een bezoek aan de projecten. Het is altijd een warm weerzien. 
 

Financiën

Het project Microkredietfonds bestaat uit leningen aan de gebruikers. De projecten Studietoelage, Muziek en Bijzondere projecten worden gefinancierd via giften.
Het bestuur werkt kosteloos. De lokale coördinatoren ontvangen een tegemoetkoming.

Klik hier voor een specificatie van de balans van 2015.
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2016.
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2017.
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2018.
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2019. 
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2020.
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2021.
Klik hier voor een specificatie van de balans van 2022.

Een uitwerking van de balans en een beschrijvende toelichting is opvraagbaar.

Zie ‘menu>Donaties’ voor een overzicht van alle donaties aan de Stichting in de afgelopen jaren.