DONATIES

Dankzij u geeft de Stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd financiële bijdragen aan onze projecten in Juazeiro do Norte, een stad in Noordoost Brazilië.

Door de kleinschalige werkwijze gaat ten hoogste 5% van uw donatie op aan administratiekosten (internet en administratie).

Bankrekeningnummer IBAN NL64 INGB 0000 714146
t.n.v. St. Toekomst Braziliaanse Jeugd.

Meer informatie voor uw ondersteuning? Lees meer»