Welkom

Stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd (Fundação Futuro para os Jovens Brasileiros) is opgericht in 1994 ten behoeve van de financiële en praktische ondersteuning van kansarme jongeren en jonge volwassenen in Juazeiro do Norte, een stad in Noordoost Brazilië.

Projecten van de stichting:

Project Microkredietfonds is een lening voor (jong)volwassenen bij de start van de ontwikkeling van hun bedrijf.

Project Studietoelage is een 90 – 99% beurs voor onderwijs op een goede (niet openbare) middelbare school of voor een beroepsopleiding.

Project Muziek is voor gratis muzieklessen in zang, blokfluit, gitaar en synthesizer voor kinderen en jongeren in arme buitenwijken.

Bijzondere projecten zijn de projecten die niet vallen binnen de afzonderlijke categorieën, maar wel binnen de uitgangspunten van de stichting.