uw ondersteuning

De stichting Toekomst Braziliaanse Jeugd bestaat dankzij uw betrokkenheid en ondersteuning. 
U kunt de stichting ondersteunen met:
– een eenmalige donatie,
– een periodieke overschrijving. Op eigen initiatief (geen incasso van de stichting), zodat u zelf de leiding houdt.

Uw donatie is een gift aan een van onze projecten :
– project Studietoelage
– project Microkredietfonds
– project Muziek
– bijzondere projecten.

Van uw donatie komt 95% geheel ten goede aan de projecten. De overige 5% zijn administratie- en bankkosten. 
Wij doen eenmaal per jaar verslag over de besteding van uw geld, zie in OVER ONS, Financiƫn.
In de blogs leest u de actuele nieuwtjes.

De stichting is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat uw donatie, afhankelijk van uw totaal aan donaties, aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting.


IBAN rekeningnummer NL64 INGB 0000 714146
St. Toekomst Braziliaanse Jeugd.

Dank voor uw ondersteuning!