Project studietoelage

Doel en uitgangspunt

Het doel van het project Studietoelage is kansarme studenten een kans te bieden op goed onderwijs. Ze ontvangen een studietoelage voor onderwijs op een particuliere middelbare school, voor een universitaire opleiding of voor een beroepsopleiding. De ondergrens is 13 jaar; op die leeftijd is duidelijkheid over het studieniveau en de motivatie van het kind.

Goed onderwijs is de basis voor een waardevolle toekomst. De openbare bijna gratis scholen zijn van een laag niveau. Op particuliere middelbare scholen is een breder vakkenpakket en een vervolgopleiding van drie maanden voor het universitaire toelatingsexamen.

Werkwijze 

De studietoeslag is 95 – 99% van het school- of collegegeld, afhankelijk van de opleiding € 25 tot € 50 per maand. Eenmaal per jaar vergoeden we de aanschaf van het uniform en de studieboeken.
Eliene, de coördinator van project Studietoelage, is het aanspreekpunt van de studenten en zij beheert de financiën. Maandelijks ontmoet zij iedere student ter evaluatie van de afgelopen maand en betaling van zijn / haar studietoelage.
In december bij de afsluiting van het studiejaar leveren de studenten een verslag in over hun vorderingen en vooruitzichten.
Het bestuur ontvangt ieder kwartaal een financiële afrekening.

Geschiedenis 2013-2023

Totaal ontvingen tot nu toe 47 studenten een studietoelage voor hun studie op de middelbare school, universiteit of tijdens een beroepsopleiding. Voorbeelden zijn personeelszaken, veiligheid & bewaking, maatschappelijk werk, onderwijs, bedrijfskunde, fysiotherapie, sociale wetenschappen, boekhoudkunde & administratie en verpleegkunde.

Voorbeelden

Elizangela volgt een 4-jarige opleiding fysiotherapie, voltooid mei 2016. Ze ontvangt 2/3 deel van haar collegegeld aan de faculteit Leon Sampaio, een particuliere universiteit. Ze is blind, haar vader zorgt voor het vervoer. Op de universiteit heeft zij een persoonlijke begeleider. Elizangela en haar echtgenoot Junio ​​​​(ook blind) wonen bij haar ouders; de huuropbrengst van hun eigen huis wordt besteed aan de overige kosten van haar studie.

Ítalo ontvangt een studietoelage als middelbare scholier ( Escola Cristo) en een jaar als universitaire student geneeskunde. uiteindelijk lukt het niet om zijn studie te vervolgen. 

 

Meer informatie vindt u hier in een pdf-bestand.